Skip to navigation Skip to main content

Duurzame ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling
De term duurzame ontwikkeling roept bij iedereen filosofische en ethische vragen op over de werkelijk capaciteit van onze planeet en de ongelijke toegang tot de bronnen van de benodigde grondstoffen. Meer dan ooit is het nodig om niet alleen een bewustzijn te creëren ten aanzien van de problemen die voortvloeien uit onze consumptie maatschappij en onze industriële activiteiten maar om ook gericht actie te ondernemen om de toekomst van komende generaties veilig te stellen.

Het is in bij dit dagelijks actieproces dat Touax wil reageren door "mondiaal denken, lokaal handelen", zoals standaardisering van energie besparende materialen en processen bij de bouw van onze units.

Om verder bij te dragen aan een beter milieu, wordt al het bouwafval bij TOUAX CO2 neutraal opgehaald en verwerkt. Dit houdt in dat alle CO2 –uitstoot die vrijkomt bij het inzamelen van het afval, zoveel mogelijk gereduceerd is en de uitstoot die overblijft gecompenseerd wordt.

  • Terugbel service
  • Offerte aanvraag
  • Ons vinden
  • Verkoop tweedehands units